Vi ser sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag!

 

 

 

 

Velkommen til Contextklinikken!

 

Se deg litt rundt på siden og ta kontakt med meg for spørsmål eller timebestilling! Mvh Henrik Engelund Jensen

Osteopat MNOF
Daglig leder