Fysioterapi

 

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling.

 

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven. Loven gir vilkår for autorisasjon og krav til yrkesutøvelsen, samt beskytter yrkestittelen.

 

 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

 

 

Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling. Kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse er sentrale elementer i fysioterapeuters yrkesutøvelse.

 

 

 

 

 

I behandling bruker fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring.

 

 

 

 

 

Fysioterapeuter kan blant annet arbeide som selvstendig næringsdrivende med eller uten avtale med kommunen. De behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid.

 

 

 

 

 

Hanne er utdannet ved Høyskolen i Oslo og Akershus fra 2017. Der gikk hun 4 år for å bli autorisert som fysioterapeut: først et treårig bachelorstudium i fysioterapi, så ett år lønnet obligatorisk turnustjeneste. Hanne hadde blant annet turnustjeneste ved Hernes Institutt, og har siden det vært interessert i rygg og blant annet arrangert og holdt ryggkurs samt hatt treningsgrupper med fokus på øvelser for mage/rygg.

 

 

Hanne har jobbet som privat fysioterapeut i eget enkeltpersonsfortak i Eidskog kommune siden 2018. Første halvåret hadde hun et svangerskapsvikariat med 90% driftstilskudd. Siden mars 2019 har hun jobbet som privat fysioterapeut på Eidskog Aktiv kombinert med en 80% fast stilling i Grue kommune.

 

 

Fra 2024 tar Hanne med seg enkeltpersonsforetaket sitt til Contextklinikken og flytter sin private fysioterapipraksis til Kirkenær, som hun fortsatt vil kombinere med fysioterapistillingen i kommunen. Hanne kommer til å jobbe på Contextklinikken én fast dag i uka samt enkelte ettermiddager etter behov/pågang.

 

 

Hanne følger opp alle typer diagnoser og tilpasser behandlingen etter behov. Dette kan være bløtvevsbehandling og/eller individuelt tilpasset rehabilitering/trening samt forebyggende øvelsesbehandling og veiledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fysioterapi kan leses på forbundet sine sider: Norsk Fysioterapeutforbund https://fysio.no/