NYHETER


Tilbake til oversikten

26.11.2019

NYTT TILBUD PÅ KLINIKKEN

Det er nå mulig å booke timer hos vår Psykotraumatolog Elena Haraldsson.

Dette kan gjøres via facebook, tlf: 950 20 527 eller mail: elena@contextklinikken.no

Elena har jobbet innen helse- og sosialsektor siden 2001. Hun har lang og bred erfaring med samtaler med mennesker i en krisesituasjon både fra arbeidet på et krisesenter og senteret mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner i Øst-Finnmark, barnevernsinstitusjon i Grue kommune (Bufetat) og fra private oppdrag i bedrifter ved ran og selvmord (i regi av SOSCON, Institutt for krisehåndtering).
Elena har en bachelor i sosialt arbeid ved Diakonhjemmet i Oslo. Hun har i tillegg Årsenhet i Psykologi ved UiO. Hun har videreutdanning i Psykisk stress- og psykisk krisebearbeidende samtalemetode og er sertifisert Psykotraumatolog RITS® (en metode som er registrert med vitenskapelig opphavsrett ved et internasjonalt register i Sveits). Elena har også videreutdanning i veiledning og coaching ved HiOA.
En Psykotraumatolog RITS® kan hjelpe personer som har erfart psykisk traume eller krise ved vold, trusler, tap, sorg o.l., og som har ikke bearbeidet traumet og har ikke kommet over den traumatiske hendelsen. Hjelpen består av samtaler som kan gjøre det tydeligere hvorfor man reagerer som man gjør, og hvordan man skal komme videre i livet.
Priser:
Samtaleterapi: 800,-Tilbake til oversikten


Vi har fokus på å gi de aller beste individuelle helsetjenestene i Solør!